Миляцька територіальна громада
Україна

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Миляцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області

Дата: 12.08.2020 17:29
Кількість переглядів: 980

Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора  Комунального некомерційного підприємства «Миляцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області

 

Миляцька сільська рада Дубровицького району Рівненської області оголошує проведення конкурсу на зайняття вакантної  посади директора  Комунального некомерційного підприємства «Миляцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області.

 

Правові підстави

Конкурс проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), розпорядження сільського голови Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області від 05 серпня 2020 року №  94/01-04 та розпорядження сільського голови Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області від 10 серпня 2020 року № 98/01-04.

          Комунальне некомерційне підприємство «Миляцький ЦПМСД» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області створено відповідно до рішення Миляцької сільської ради № 349 від 29.03.2018 року.

Найменування закладу:

Повне найменування українською мовою: Комунальне некомерційне підприємство «Миляцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області.

Скорочене найменування українською мовою: КНП «Миляцький ЦПМСД».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

 • вул. Василевського, 122а, с. Миляч, Дубровицький район Рівненська область.

Основні напрями діяльності підприємства, визначені Статутом комунального некомерційного підприємства «Миляцький ЦПМСД» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області:

 • надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я, забезпечення медичного обслуговування населення через надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Структура закладу: АЗПСМ села Миляч та АЗПСМ села Переброди, ФАП села Біле, ФАП села Будимля, ФАП села Жадень, ФАП села Лугове, ФАП села Смородськ, ФАП села Удрицьк, ФАП села Хочин.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП «Миляцький ЦПМСД» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області на 2020 рік складають 3,5 млн грн.

Дата початку прийому документів для участі у конкурсі – 13 серпня 2020 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі - до 17 год. 00 хв.  11 вересня 2020 року.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі  Виконавчий комітет Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області – вул. Василевського 122 б, с. Миляч Дубровицький район Рівненська область, індекс 34133.

Особа, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсуБриж Інна Дмитрівна.

Телефон для довідок: +380673190487.

Електронна адреса для довідок: milgromada@ukr.net.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою з повідомленням конкурсній комісії:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографію;
 5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі. Шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал - одинарний;
 8. довідку МВС про відсутність судимості;
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Посилання на додатки: https://mylyacka-gromada.gov.ua/docs/431656/

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Вимоги до претендентів:

 • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" або спеціалізація "Організація і управління охороною здоров'я".

 •  не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

 • громадянство України;

 • вільне володіння державною мовою;

 • достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство, інші законодавчі та нормативно-правові акти);

 • знання порядку розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності);

 • знання порядку укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;

 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

 • володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку;

 • високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності;

 • достатній рівень знань трудового законодавства, форм та методів роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету;  

 • знання специфіки менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад за тарифікаційним розрядом керівнику визначений за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки, відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489 (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Дата і місце проведення конкурсу: 11.09.2020 року зал засідань службового приміщення сільської ради, с. Жадень Дубровицький район Рівненська область.

Конкурс проводиться у формі співбесіди із заслуховуванням конкурсної пропозиції.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

 • неподання ним необхідних документів;
 • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
 • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

 1. подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
 2. надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
 3. надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора  Комунального некомерційного підприємства «Миляцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області

Посилання на Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  директора  Комунального некомерційного підприємства «Миляцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області:            https://mylyacka-gromada.gov.ua/docs/431654/


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних