Миляцька територіальна громада
Україна

Туристичними шляхами. Природний заповідник (масив “Переброди”).

Фото без описуРівненський природний заповідник створений Указом Президента України № 356/99 від 03.04.1999р. (постанова Кабінету Міністрів України №1271 від14.08.2003р.).

Масив “Переброди” розташований на північному сході Дубровицького району на кордоні з Білоруссю та є єдиним водно-болотним угіддям міжнародного значення у Рівненській області (згідно з Рамсарською конвенцією).Територію масиву охоплює Північне лісництво, що входить до складу Рівненського природного заповідника. Загальна площа лісництва - 7565 га. Висота над рівнем моря: мінімальна -138 м, середня -140 м, максимальна -143 м.

Водно-болотний масив міжнародного значення „Переброди ” - єдиний в Україні, що зберіг свій природний стан...

Якщо ви не маєте «машини часу», але дуже хочете побачити, якою була Земля декілька тисяч років тому, їдьте до села Переброди, що у Дубровицькому районі Рівненської області. Саме тут, на кордоні з Білоруссю, розташоване угіддя, яке збереглося в первісному вигляді. Як кажуть, тут не ступала нога людини - отже скарбниця флори і фауни не порушена.

Фото без опису

Це водно-болотне угіддя має міжнародне значення згідно з Рамсарською конвенцією. Територію масиву охоплює Північне лісництво, що входить до складу Рівненського природного заповідника. Загальна площа масиву - 13460,0 га, з них лісів - 5329,6 (39,6 %), боліт - 7851,7 (58,3 %), водойм - 110,3 (0,8 %). Висота над рівнем моря: мінімальна— 138 м, середня — 140 м, максимальна— 143 м.

Згідно з удосконаленою схемою фізико-географічного районування України (Маринич О.М. та інші, 2003) масив Переброди належить до області Волинського Полісся Поліського краю зони мішаних лісів, до Колківсько-Сарненського фізико- географічного району.

За геоморфологічними умовами масив представляє собою заболочену низовину, кристалічний фундамент якої залягає на глибині до 200 м і перекритий льодовиковими, водно-льодовиковими та алювіальними відкладами. Болото має торфові поклади.

У Рівненській області єдиним водно-болотним угіддям міжнародного значення є торфово-болотний масив Переброди в Дубровицькому районі, що знаходиться на території Рівненського природного заповідника. Площа угіддя складає 12718 га. Основну частину масиву Переброди становлять дуже обводнені, важко прохідні болота. В Україні немає жодного іншого болотного масиву такої площі, в якому цілком збереглась своєрідна рослинність і флора. Це один з найбільших резерватів рідкісної орнітофауни в Україні.

Болото добре збереглося,    не постраждало від осушувальної меліорації. У дощове літо його центральна частина є непрохідною, з чим пов'язана назва болота і найближчого села  Переброди. У складі угіддя є декілька невеличких за площею озер. Під час великих повеней, які трапляються раз на 10 років, територія угіддя майже повністю покривається водою.

Угіддя є дуже важливим для збереження типової бореальної болотної флори. Флора угіддя включає цінний комплекс гляціальних реліктів. Тут зростають 2 види рослин з Європейського червоного списку, 14 видів з Червоної книги України, 20 видів із списку видів, що охороняються в Рівненській області.

  Фото без опису

Із видів рослин, занесених до Європейського червоного списку, виявлено смілку литовську Silene lithuanica (в світлих соснових лісах на піщаних грунтах) та козельці українські Tragopogon ucrainicus (на сухих піщаних екотопах). Із видів, занесених до Червоної книги України, трапляються росичка проміжна Drosera intermedia, верба чорнична Salix myrtilloides, шейхцерія болотяна Scheuchzeria palustris, діфазіаструм Зейле-ра Diphasiastrum zeillerii, пальчатокорінник м'ясочервоний Dactylorhiza incamata, ситник бульбистий Juncus bulbosus, шолудивник королівський Pedicularis sceptrum- carolinum, гудайєра повзуча Goodyera repens. У Рівненській області охороняються верба лапландська Salix lapponum, латаття сніжно-біле Nymphaea Candida, пухирники малий Utricularia minor і середній U. intermedia, ринхоспора біла Rhynchospora alba, росичка круглолиста Drosera rotundifolia, щитники австрійський Dryopteris austriaca і гребенястий D. cristata, їжача голівка маленька Sparganium minimum.

Із видів тварин, занесених до Червоної книги України, трапляються борсук звичайний Meies meles, норка європейська Mustela lutreola, горностай Mustela erminea, сорокопуд сірий Lanius excubitor, сова бородата Strix nebulosa, пугач Bubo bubo, кульон великий Numenius arquata, журавель сірий Grus grus, глушець Tetrao urogallus, орлан- білохвіст Haliaeetus albicilla, підорлики малий Aquila pomarina та великий A. clanga, скопа Pandion haliaetus, лелека чорний Ciconia nigra, мідянка Coronella austriaca. Ha території угіддя виявлено очеретянку прудку Acrocephalus paludicola — глобально вразливий вид з Європейського червоного списку та Червоної книги України. Рідкісними також є лось Alces alces, деркач Сгех сгех коловодник великий Tringa nebularia, баранець великий Gallinago media, жовна зелена Picus viridis, дятел трипалий Picoides tridactylus, черепаха болотяна Emys orbicularis, та інш. Поширеними та характерними є сарна Capreolus capreolus, свиня дика Sus scrofa, собака єнотовидний Nyctereutes procyonoides, бобер річковий Castor fiber, ондатра Ondatra zibethicus, куниця лісова Martes martes, вовк Canis lupus, пастушок Rallus aquaticus, погонич звичайний    Porzana porzana, слуква Scolopax rusticola, крижень Anas platyrhynchos, чирянки велика A. querquedula та мала A. сгесса, тетерук Lyrurus tetrix, орябок Tetrastes bonasia, гадюка звичайна Vipera berus, вуж звичайний Natrix natrix, веретільниця ламка Anguis fragilis.

За даними "Торфяного фонда Украинской ССР" (ч. II; 1969) воно віднесене до торфового масиву Піддубче (Поддубиче), більша частина якого розташована в Білорусі. Середня глибина торфу — 1,4 м, максимальна — 4 м. Торфи — перехідний та низинний; верхній шар — сфагновий і осоково-сфагновий, нижні шари — переважно осоково- очеретяні та очеретяні. Ґрунти дерново-підзолисті, торфово-болотні, мулувато-болотні, лучно-болотні, дерново-підзолисті. Клімат угіддя порівняно вологий і теплий. Сума річних опадів становить 550-400 мм. Середньорічна температура повітря становить +6°С, найтеплішого місяця (липень) — +18,5°С, найхолоднішого місяця (січень)    5,5°С.

Величина випаровування з земної поверхні становить у середньому 525-550 мм за рік. Болотний масив розташований у межиріччі Ствиги та її притоки Льви. Є частиною великого болотного масиву Піддубче загальною площею 48 тис. га. Більша його частина знаходиться в межах Білорусі, а південна — в Україні. Болотний масив дає початок річці Льва (довжина 172 км, площа басейну — 2400 км2), яка впадає на території Білорусі у Ствигу, притоку р. Прип'ять (довжина 761 км, площа басейну — 114 тис. км2). Тривалість стояння високих рівнів води збільшується внаслідок підпору водами Горині і, навіть, Прип'яті.

За геоботанічним районуванням України (1977) належить до Поліської підпровінції Східноєвропейської провінції Європейської широколистяної області. Належить до Західно-поліського (Ковельсько-Сарненського) округу і складає його крайню північно- східну частину.

На масиві сформувались типові для Полісся торф’яні низинні та перехідні болота. В обводненій центральній частині з переважанням евтрофних та мезотрофних боліт переважають ценози з домінуванням осоки омської Сагех omskiana і очерету Phragmites australis. Мінеральне живлення збіднене, про що свідчить наявність куртин сфагнових мохів. Менш обводнена частина болота має суцільний сфагновий покрив. Переважають ценози з домінуванням осоки пухнатоплодої Сагех lasiocarpa та сфагнових мохів Sphagnum fallax, S. palustre і S. obtusum. На підвищених піщаних гривах та острівцях переважають соснові ліси вересові, зеленомохові, лишайникові та сфагнові. У південно- західній та південній частинах масиву є ділянки вільшняків, у травостої яких переважають комиш лісовий Scirpus sylvaticus та очерет. У цілому масив відзначається периферійно-оліготрофним ходом розвитку, рідкісним для України.

«Переброди» — обводнений болотний масив, через що і дістав свою назву. Має рідкісний для України хід розвитку — периферійно-оліготрофний, тобто розвиток болота, наростання шару торфу, збіднення живлення тут відбуваються від периферії до центру. По периферії переважають перехідні угруповання осоково-сфагнових боліт, де ростуть рідкісні види флори України (шейхцерія болотна, росичка проміжна, верба чорнична, занесені до Червоної книги України) та рідкісні види осок — багнова, тонкокореневищна. Рідкісні для нашої країни осоково-шейхцерієво-сфагнові угруповання, що зростають в урочищі Корогод, занесено до Зеленої книги України.

У центральній, найбільш обводненій частині болотного масиву, зосереджені низинні болота. Тут переважають очерет та осока омська. Звичними є такі болотні види як смовдь болотяна, вербозілля звичайне, куничник сіруватий. Лісова рослинність на ділянці Переброди розміщується на невеликих мінеральних острівцях та гривах. Це переважно соснові ліси, вересові зеленомохові ділянки з чорницею, брусницею, орляком. Росте в них рідкісний вид плаунових — дифазіаструм Зейлера, плямами виділяються ділянки північного виду — цінної лікарської рослини мучниці.

Фото без опису

Масив Переброди у 2004 році віднесено до водно-болотних угідь міжнародного значення за Рамсарською конвенцією.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних