A A A K K K
для людей із порушенням зору
Миляцька територіальна громада
Україна

Оголошується громадське обговорення

Дата: 14.11.2023 10:51
Кількість переглядів: 131

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо реорганізації Смородської гімназії Миляцької сільської ради Сарненського району  Рівненської області шляхом приєднання до Удрицького ліцею Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області

 

Найменування організатора громадського обговорення: Миляцька сільська рада Сарненського району Рівненської області.

Мета: врахування думки жителів Миляцької сільської ради щодо реорганізації  Смородської гімназії Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області шляхом приєднання до Удрицького ліцею Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проекту рішення щодо реорганізації Смородської гімназії Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області шляхом приєднання до Удрицького ліцею Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області, яке проводитиметься із 14 листопада 2023 року по 13 листопада 2024 року.

Нормативне забезпечення:

Відповідно до статті 35 Закон України «Про повну загальну середню освіту» визначено типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

- початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

- гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

- ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Відповідно до статті 25 Закон України «Про освіту» засновник закладу освіти зобов’язаний:

  • у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 143 Конституції України передбачає, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту, рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника,  який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Станом на сьогодні на території Миляцької сільської ради функціонує 6 освітніх закладів, з них  освітню діяльність здійснює 3 ліцеї та 3 гімназії.

Серед 3 гімназій найнижчу кількість учнів та наповнюваність класів має Смородська гімназія.

 Основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, що передбачена на оплату праці та нарахування на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти є розрахункова наповнюваність класів, що визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання.

Вартість утримання 1 учня у Смородській гімназії складала: у 2021 році – 63,9 тис. грн., у 2022 році – 67,2 тис. грн..; у 2023 році розрахункова вартість утримання 1 учня складе 73,2 тис. грн.. Проектна потужність закладу – 158 учнів , контингент  становить 45 учнів. Станом на 01.09.2023 року (відповідно до звіту РВК-83), у закладі сформовано лише 5 класів, окрім того 16 дітей навчаються за формою педагогічного патронажу.

У зв’язку з малою наповненістю класів комунальних закладів освіти є загроза втратити права громади на отримання освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічним працівникам закладів.

В такому випадку, бюджетне навантаження щодо оплати заробітної плати педагогам цих закладів буде покладене на місцевий бюджет, що призведе до мінімізації видатків на основні поточні потреби закладів (зокрема, покращення матеріально-технічної бази, тощо) і негативно вплине на забезпечення надання якісних освітніх послуг і забезпечення комфортного освітнього середовища.

З метою збереження за закладами освіти високого коефіцієнту при розподілі освітньої субвенції, збереження робочих місць та рівня заробітних плат педагогічних працівників, є потреба провести заходи щодо трансформації (зміни) мережі закладів освіти шляхом реорганізації Смородської гімназії.

Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях громади, складає 1200 учнів. Значна видаткова частина бюджету  громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Заклади освіти з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня).

Надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг.

Складна демографічна ситуація в окремих населених пунктах сільської місцевості створює несприятливі умови для функціонування сільських шкіл. Це і неможливість через брак коштів оновлювати та зміцнювати матеріально-технічну базу (оскільки значна частина коштів іде не на здійснення освітнього процесу, а на утримання закладу); зростання кількості учителів, які не мають повного тижневого педагогічного навантаження; відсутність механізмів запровадження профільного навчання. 

Закон України «Про освіту» (стаття 3) передбачає, що кожен має право на якісну та доступну освіту. Одним із основних чинників забезпечення доступності та якості освіти є  оптимізація мережі освітніх закладів.

Необхідність оптимізації шкільної мережі викликана низкою причин, серед яких: невідповідність між динамікою зростання кількості учнів і кількістю вчителів, високою вартістю навчання одного учня у малокомплектних школах у сільській місцевості, низькою якістю освітніх послуг.

Станом на сьогодні лише у Смородській гімназії є неповні класи,  де кількість здобувачів освіти в класі закладу освіти становить менше ніж 5 осіб. Для цих учнів організовано педагогічний патронаж: 1 клас – 4 учні, 3 клас – 4 учні, 5 клас – 4 учні, 8 клас – 4 учні.

Основними недоліками такого навчання є те, що в класах відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді.

З метою забезпечення якісних умов навчання школярів, формування повних класів та забезпечення якісного навчання учнів у повному класі,  цей заклад необхідно реорганізувати шляхом приєднання.

Створення об'єднаної  територіальної громади надало жителям широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Миляцької територіальної громади у термін із 14 листопада 2023 року до 13 листопада 2024 року.

Формат проведення громадського обговорення: у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року введено воєнний стан та заборону масових зібрань. Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 34133, Рівненська область, Сарненський район, село Миляч, вул. Василевського, 122 Б (сектор освіти, молоді та спорту, культури та туризму Миляцької сільської ради) або електронною поштою на адресу gromadaosvita@ukr.net або milgromada@ukr.net в термін до 13 листопада 2024 року.

Прізвище та ім’я осіб, визначених відповідальними за проведення громадського обговорення – Перепелиця Володимир Олександрович, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, Якубович Сергій Петрович, начальник сектору освіти, молоді та спорту, культури та туризму.

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Миляцької сільської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.